Proszek Zasadowy BASE Plus – alkalizujące działanie

Proszek Zasadowy BASE Plus – alkalizujące działanie

Jak Proszek Zasadowy BASE Plus odkwasza organizm? Kwasy uwalniają w roztworach wodnych jony wodorowe H+. Im więcej uwolnionych jonów, tym silniejszy jest kwas. Określa to tak zwana wartość pH, która jest tym niższa im silniejszy kwas jest silniejszy. Istotne znaczenie...