1. Własność intelektualna

Właścicielem i dysponentem stron internetowych https://perfectme.phttps://malgorzatanitka.pl/https://www.pharmidea.pl (dalej „Strony internetowe” lub „Strona”), jest PHARMIDEA Małgorzata Nitka z siedzibą przy ul. Okulickiego 5 lok. 11, 03-984 Warszawa. Układ i każdy ze składników strony, w tym wszystkie użyte na niniejszej Stronie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie, a ich wykorzystywanie jest zabronione przez właściwe przepisy prawa. Dostęp Państwa do Strony nie jest równoznaczny z przyznaniem licencji do korzystania ze znaków występujących na Stronie. Korzystanie z nich może nastąpić dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela takich znaków.

Żaden element Strony nie może być kopiowany, powielany, zmieniany, edytowany, pobierany, modyfikowany, transmitowany lub dystrybuowany w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody PHARMIDEA, z wyjątkiem wykorzystania wyłącznie w celach prasowych pod warunkiem zachowania zgodności z prawem własności intelektualnej.

Legalnie użytkowane elementy Strony lub znajdujące się na Stronie nie mogą być w jakikolwiek sposób zmieniane, modyfikowane ani fałszowane. PHARMIIDEA zastrzega sobie prawo do ścigania na drodze sądowej każdego naruszenia jej praw do własności intelektualnej.

 

2. Charakter informacji

 

Na Stronie są publikowane informacje o tematyce szeroko pojętej ochrony zdrowia i zdrowego stylu życia. Mają one jedynie charakter informacyjny i nie mogą zastępować konsultacji z lekarzem lub z farmaceutą. Strona może zawierać opinie ekspertów z dziedzin związanych z zawartością Strony lub wyciągi z artykułów prasowych. Wszystkie takie informacje stanowią wyłącznie opinie ekspertów, którzy je wyrazili lub są publikacjami osób trzecich i w żadnym razie nie mogą być traktowane jako forma konsultacji lekarskiej, terapeutycznej itp. Właściciel Strony, jak również autorzy tekstów zawartych w serwisie nie mogą ponosić odpowiedzialności i konsekwencji za błędy, wynikające z zastosowania informacji zawartych w treści.

 

3. Kwestie formalne i prawne.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U.2014.1145 z dnia 28 sierpnia 2014 r.) w podgrupie 32, średni personel do spraw zdrowia, pod numerem 32002 został wpisany zawód bioenergoterapeuty, a pod numerem 32009 zawód naturopata. Oba te zawody mają charakter komplementarny w stosunku do medycyny akademickiej, a więc ją wspierają i uzupełniają pozostając jednocześnie dziedzinami niezależnymi. Nie zajmują się zatem sferą zastrzeżoną prawnie dla lekarzy.